Styrelsen

Det är vi som är styrelsen i NorthernLightScrappers

Linda Jansson            Ordförande

Mari Sundberg             Kassör

Stina Westbom          Styrelseledamot

Jessica Johansson       Styrelseledamotot

Ulrika Grönlund          Styrelseledamot

Marina Pettersson      Styrelseledamot

Jennie Persson           Suppleant

Lillemor Wikström      Suppleant

Vi samarbetar med