Styrelsen

Det är vi som är styrelsen i NorthernLightScrappers

Linda Jansson           Ordförande

Mari Sundberg             Kassör

Stina Westbom Styrelseledamot

Jessica Johansson       Styrelseledamotot

Ulrika Grönlund          Styrelseledamot

Marina Pettersson  Styrelseledamot

Jennie Persson           Suppleant

Lillemor Wikström     Suppleant

Vi samarbetar med