Styrelsen

Det är vi som är styrelsen i NorthernLightScrappers

Stina Westbom          Ordförande

Mari Sundberg             Kassör

Linda Jansson Sekreterare

Lisa Sundberg           Styrelseledamot

Lillemor Wikström      Styrelseledamot

Ulrika Grönlund          Styrelseledamot

Marina Pettersson  Styrelseledamot

Jennie Persson           Suppleant

Charlotta Rehnmark    Suppleant

Vi samarbetar med