Bli medlem

Bli medlem i 

NorthernLightScrappers

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen anmäler du dig via e-post eller telefon till föreningen. När medlemsskapet är betalt och bekräftat är du medlem och erhåller då inom kort ett personligt medlemskort som du visar upp vid träffar och aktiviteter. Kom ihåg att läsa igenom stadgar och policy innan du anmäler dig.


Medlemsavgiften för 2021 är fastställd till 250 kr.

Från och med 2014 har vi infört ett ungdomsmedlemskap för ungdomar från 10 till och med 14 år. (Från det år man fyller 15 betalas fullt medlemsskap). Medlemskapet kan enbart lösas om anhörig med fullbetalt medlemskap följer med på arrangemang och tar ansvar för barnet.

Medlemsavgiften för ungdomsmedlemskap 2021 är fastställd till 100 kr.

I mailet skall följade information finnas med.

För- och efternamn

Adress

Hemtelefon- och/eller mobiltelefonnummer

e-post adress (för ungdomsmedlemskap behövs mailadress och namn till ansvarig anhörig)


Genom att skicka in dessa uppgifter till oss godkänner du att dina personuppgifter finns med i vårt medlemsregister och på våra deltagarlistor.

Som medlem i föreningen får du ta del av följande.


Nyhetsbrev

Medlemsrabatter
Träffar med scrapbooking

Scraphelg

Vi samarbetar med