YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 

 

• Blogg»

 

• Forum»

 

• Facebook»

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Årsmöte

&

Inbjudan till scrapträff med workshop

 

Datum: Söndag 26 Januari

Plats: Furulundsgården

Tid: 15.00 – 22.00

Pris: Gratis

 

Varmt välkommen till NorthernLightScrappers Årsmöte som i år kommer att hållas på Furulundsgården. I samband med årsmötet kommer vi även anordna en scrapträff med workshops och demos.

 

Carina från Scrap-Ateljén kommer med delar av sin butik och kommer under kvällen att hålla i en workshop med en värmeljusask samt ha demos med både scoreboard och hur man gör egna dekorationer med smält lim i modge podge formar.

 

 

 

 

Dessa Workshop/demos är helt frivillig så man behöver inte delta om man inte vill. Det är alltså helt okey att komma och scrappa sitt eget precis som vi haft det tidigare.

 

Ingen anmälan behövs till denna träff.

Denna dag är bara för dig som är medlem i NorthernLightScrappers.

 

Varmt Välkommen

/Styrelsen

NorthernLightScrappers

 

 

Dagordning

 

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet (mötesfunktionärer)

3. Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

6. Fastställande av röstlängd

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomi/Kassarapport

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från Styrelsen

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (År 2015)

14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet

15. Förtroendeval

15.1. Ordinarie förtroendeval

15.2. Val av styrelsesuppleanter

15.3. Val av revisor

15.4. Val av revisorsuppleant

15.5. Val av valberedning

16. Övriga förtroendeval (Sitter tills vidare)

17. Övriga frågor

18.Mötet avslutas