YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 

 

• Blogg»

 

• Forum»

 

• Facebook»

 

• Pinterest»

 

Bli medlem i 

NorthernLightScrappers

 

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen anmäler du dig via e-post eller telefon till föreningen. När medlemsskapet är betalt och bekräftat är du medlem och erhåller då inom kort ett personligt medlemskort som du visar upp vid träffar och aktiviteter. Kom ihåg att läsa igenom stadgar och policy innan du anmäler dig.

Medlemsavgiften för 2014 är fastställd till 200 kr.

 

Från och med 2014 har vi infört ett ungdomsmedlemskap för ungdomar mellan 10-15 år. Medlemskapet kan enbart lösas om anhörig med fullbetalt medlemskap följer med på arrangemang och tar ansvar för barnet.

Medlemsavgiften för ungdomsmedlemskap 2014 är fastställd till 100 kr.

 

e-post:  blimedlem@northernlightscrappers.se

telefon:

 

I mailet skall följade information finnas med.

 

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Hemtelefon- och/eller mobiltelefonnummer
  • e-post adress (för ungdomsmedlemskap behövs mailadress och namn till ansvarig anhörig)
  • Personnummer

 

Som medlem i föreningen får du ta del av följande.

 

 

 

 

Stadgar

 

Policy