Styrelsen

Det är vi som är styrelsen i NorthernLightScrappers

Linda Jansson          Ordförande

Helena Larsson          Kassör

Lise-Lotte Österlund Styrelseledamot

Kristina Nyström       Styrelseledamot

Jessica Johansson     Styrelseledamot

Hannah Fjällström    Suppleant

Carola Johansson     Suppleant


Linda Östensson                Valberedare
Camilla Hägglund               Valberedare

Vi samarbetar med