Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte

&

Inbjudan till scrapträff


Datum: Söndag 3 Februari

Plats: Furulundsgården

Tid: 10.00-20.00

Pris: Gratis


Varmt välkommen till NorthernLightScrappers Årsmöte. I samband med årsmötet anordnas som vanligt en scrapträff.


Under dagen kommer några olika tävlingar att hållas. Dagens tema är varma färger så ta med er material för att kunna skapa i detta tema. 


Vi upprepar succén med fikabuffé! Den som vill får gärna ta med en valfri fikasort att bjuda på. Så fram med bakgrejerna så att vi får ett fullspäckat fikabord! Mat under dagen ansvarar man själv för. Kök finns att tillgå. Affär och pizzeria finns i närheten.


Ingen anmälan behövs till denna träff.

Denna dag är bara för dig som är medlem i NorthernLightScrappers.


Varmt Välkommen

/Styrelsen

NorthernLightScrappers
Dagordning


1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet (mötesfunktionärer)

3. Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

6. Fastställande av röstlängd

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomi/Kassarapport

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Information från Styrelsen

12. Fastställande och beslut om budget

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår (År 2015)

14. Motioner och stadgeändringar till årsmötet

15. Förtroendeval

15.1. Ordinarie förtroendeval

15.2. Val av styrelsesuppleanter

15.3. Val av revisor

15.4. Val av revisorsuppleant

15.5. Val av valberedning

16. Övriga förtroendeval (Sitter tills vidare)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas